Kontakt

 

 

Hermansson Natursten AB
Box 170 (Eckens väg 8)
433 23 Partille

Tel. Växel. 031-44 07 90

Offerter/entreprenader

Göran Olausson
Direkttel. 031-44 07 91
Mobil. 0708-88 66 41
goran@hermansten.se

Arbetsledning/personal/försäljning

Kjell Jönsson
Direkttel. 031-44 07 92
Mobil. 0705-55 44 64
kjell@hermansten.se

Arbetsledning/montering/försäljning

Jörgen Haraldsson
Direkttel. 031-44 07 93
Mobil. 0704-44 65 74
jorgen@hermansten.se

Ekonomi/administration

Tel. 031-44 07 90

Fakturor:  levfaktura@hermansten.se

Kontakta oss