Kontakt

Hermansson Natursten AB
Box 170 (Eckens väg 8)
433 23 Partille

Tel. Växel. 031-44 07 90
Fax. 031-44 97 70

Offerter/entreprenader

Göran Olausson
Direkttel. 031-44 07 91
Mobil. 0708-88 66 41
goran.natursten@telia.com

Arbetsledning/personal/försäljning

Kjell Jönsson
Direkttel. 031-44 07 92
Mobil. 0705-55 44 64

Arbetsledning/montering/försäljning

Jörgen Haraldsson
Direkttel. 031-44 07 93
Mobil. 0704-44 65 74
jorgen.natursten@telia.com

Ekonomi/administration

Tel. 031-440790

Kontakta oss